• چهارشنبه، 10 خرداد 1402

قانون یک سوم و نسبت طلایی

قانون یک سوم (Rule of Thirds) یکی از اصول اساسی در ترکیب بندی عکس‌ها است. بر اساس این قانون، برای خلق ترکیب بندی مناسب در عکس، باید صحنه را به سه بخش افقی و سه بخش عمودی تقسیم کرد در نتیجه، تصویر به ۹ بخش مساوی تقسیم می‌شود. سپس باید عناصر مهم تصویر را در نقاط برش این خطوط قرار داد. به عنوان مثال، می‌توانید سوژه اصلی ، عکس را در نقطه تلاقی خطوط عمودی و افقی قرار داده و باقی اجسام را در نقاط دیگری از تصویر قرار دهید.

استفاده از قانون یک سوم در ترکیب بندی عکس‌ها به دلیل ایجاد تعادل و جذابیت ظاهری در تصویر، خیلی محبوب شده است. با استفاده از این قانون، می‌توانید ترکیب بندی مناسبی برای عکس‌های خود ایجاد کنید که به صورت تعادل‌دار و جذاب به نظر بیاید. به عنوان یک اصل اساسی در ترکیب بندی عکس، قانون یک سوم یکی از روش‌های مؤثر برای جذب توجه بینندگان و ایجاد تعادل در تصویر است. به همین دلیل، این قانون در بسیاری از حوزه‌های عکاسی، از جمله عکاسی پرتره، عکاسی منظره، عکاسی معماری و عکاسی محصولات، استفاده می‌شود.

در عکاسی پرتره، باعث می‌شود سوژه در عکس به صورت تعادل‌دار و جذاب به نظر بیاید و توجه بینندگان را به خود جلب کند.

همانطور که بالاتر گفتیم چشم‌ها به دنبال نقاط جذاب هستند، بنابراین سوژه را امتداد تقاطع‌های Grid قرار دهید.

در عکاسی منظره، قانون یک سوم به شما کمک می‌کند تا عناصر مختلفی مانند آسمان، آب، کوه‌ها و درختان را به صورت متوازن در تصویر قرار دهید. با استفاده از این قانون، می‌توانید ترکیب بندی مناسبی برای عکس منظره خود ایجاد کنید و تصویری با جذابیت بیشتر به دست آورید.