• پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

آموزش عکاسی از کیک و کاپ کیک

عکاسی از کیک:

برعکس چندتا محصول قبل که باید حتما از چند زاویه مختلف عکاسی میکردیم تو بحث عکاسی از شیرینی(با توجه به نکات خاص) لازم است از همه زاویه ها استفاده کنید.

لطفا توجه کنید که در صورتی که شیرینی مورد نظر شما دارای طرح ساده باشد، از زاویه صفر درجه (یعنی از جانب) بهترین نمایش را ارائه می‌دهد تا از زاویه نود درجه (یعنی از بالا).
بهتر است از زاویه صفر درجه عکاسی کنید و یک تصویر کامل و قابل قبول را انتخاب کنید.

نیازی به عکاسی از زوایای دیگر نیست، زیرا هدف شما نمایش محصول و طرح آن است.

با این حال، برخی محصولات دارای جزئیاتی هستند که نیاز به عکاسی از دو یا سه زاویه (صفر درجه، نود درجه و چهل و پنج درجه) است .