• پنجشنبه، 14 ارديبهشت 1402

ترکیب بندی در عکاسی

عکاسی یک هنر خلاقانه است که باید در آن دید هنری خود را تقویت کرد . برای ایجاد خلاقیت و اصلاح بینش هنری خود، باید بدانید که چگونه یک تصویر بسازید و قبل از آن، نیاز است به مفهوم ترکیب بندی وتاثیر آن بر متمایز کردن سبک عکاسی شما تسلط پیدا کنید.

در این مقاله، به ترکیب بندی درعکاسی میپردازیم.