• چهارشنبه، 20 اسفند 1399

آموزش عکاسی از گل و گیاه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

عکاسی از گل و گیاه
 

نقطه قوی یا نقطه قوی سطح، یک نقطه در تصویر است که چشم مخاطب را به سمت خودش می‌کشد. این نقطه هر جایی از تصویر می‌تواند قرار بگیرد؛ اما در موضوع پیش رو در این مقاله بهتر است در وسط تصویر باشد.

 

نقطه قوی چیست؟ 

چون این نقطه نگاه را حول محور خودش می‌چرخاند. به عبارتی وقتی سوژه شما نقطه‌ٔ قوی در عکس باشد در مرکز توجه قرار می‌گیرد.